SERVİSLERİMİZ

İş ve Strateji Tasarımı

Dünya 4. Sanayi Devrimi ve Dijital çağı yaşıyorken, hala “WEB’imiz, sosyal medya hesaplarımız var, bunlar yeterli” demekle yetiniyorsanız, sizin önemli bir dijital dönüşüm strateji ve uygulamasına ihtiyacınız var. Teknoloji ve dijitalleşme sektörleri değiştiriyor, dönüştürüyor ve oyunun kurallarını alt-üst ediyor. Biz yeni paradigmalarla, deneyimi merkeze alarak iş ve strateji tasarlıyoruz. Böylelikle dijital dönüşümde doğru adımları atmanıza eşlik ediyoruz.

Servis Tasarımı

Bir servis kullanıcının ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Mevcut bir servisi iyileştirmek veya sıfırdan yeni bir servis oluşturmak için; sizin ihtiyaçlarınız kadar kullanıcı / müşteri ihtiyaçlarına odaklı olmak zorunluluğu vardır. Servis, uçtan uca bir bütündür ve etkili bir servis tasarımı için, müşteri yolculuğunun tamamına bakmak gerekiyor.

Yaşayan Marka

Hedef kitle, köşeleri olan sabit bir cisim değildir. Onu tanımalamaya çalışsaydık, jölemsi bir kıvama benzetebilirdik. Sürekli kaynayan, değişen bir yapı. Markanızın algısı o jölemsi müşteri dünyasının içinde her an yeniden inşa ediliyor. Markanın bu değişken yapıda bir duruşunun olması, insanlar için anlam sunuyor olması ve tüm deneyimleri; yaşam amacı / sözleri ve marka değerlerine uygun tasarlıyor olması gerekiyor.

Uçtan Uca Deneyim Tasarımı

Düşünme aşamasından alışveriş anına ve sonrasında ürün / hizmeti kullandığı tüm süreçte yaşanılan duygu ve düşüncelere “uçtan uça deneyim” diyoruz. Resmin bütününü anlayarak markaları, ürünleri – servisleri  beraber mükemmelleştirebiliriz.

Konsept Geliştirme

Fikirler uçuşuyor ancak her fikri denemek zaman, maliyet kaybı ve rekabetten geri kalmanıza neden olacaktır. Nokta atışı konsept, karşılanmamış ihtiyaçları anlamaya ve  "fayda" / "anlam" üretmeye odaklı olmalıdır. Müşteri deneyimini merkeze alarak inovatif konseptleri geliştirmek sizi rekabette öne çıkaracaktır.

Ürün Geliştirme

Var olan ürünlerinizin gelişimi için, sadece finansal ve/veya süreç optimizasyonu odaklı yaklaşmak yeterli katkıyı sağlamayacaktır. Ürünü kullanan gerçek kişileri derinlemesine anlayabildiğimizde, gelişim için doğru noktaları belirlememiz mümkün oluyor. Yani ürünümüzü kullanıcılarla beraber geliştirerek ve test ederek, gerçek müşteri taleplerine en yakın tasarıma erişiyoruz.

Co-Design Atölye / Inovasyon Laboratuvarı

Bilgiyi içselleştirmek kadar yeni ürün/servislere dönüştürmek, somut iş sonuçları için önemlidir. Sizinle, çalışanlarınızla, müşterilerle beraber, çözümleri, servisleri, ürünleri Co-Design Atölye çalışmaları ile tasarlıyoruz, heyecanla hayata geçmesini istiyoruz.

Arayüz ve Uygulama Tasarımı (UX / UI Design)

UX/UI tasarımlarını Wireframe çalışmaları, A/B Testleri, Göz Takibi Testleri, Optimizasyon çalışmaları ile yürütüyüruz. İdeal bir tasarım için; “Kullanabilirlik merkezli tasarım” ile “bütüncül deneyime dayalı tasarım” birbirinden farklıdır. Biz tüm UX / UI sürecinin kalbine, kullanıcının duygu ve bilişsel durumunu derinlemesine anlamayı koyuyoruz. Bu yöntem, bize neden tasarıma gittiğimizi, problemleri kaynaklarını ve kullanıcılar için yaratıcı yaklaşımların neler olabileceğini verir.

İş Birliği Kültürü Tasarımı

Kültür tasarlanabilir mi? Evet. Sembollerimizle, anlama ve yorumlama biçimlerimizle ve dilimizle her gün yeniden inşa ederiz. Çoğu zaman farkına varmadığımız "elde var bir" (taken for granted) kabullerimizle inşa ederiz. Fark etmediğimiz ve daha derinlerde yer alan katmanlar (kültürel örüntüler) "elde var bir"lerde gizlidir.

Yeni bir devrimin başlarındayız ve içinde yaşadığımız çağ, “İş bilriği Çağı”. İş birliği, yıkıcılığa karşı durabilmeyi garantiliyor. İnovasyonu sağlıyor. Şimdi organizasyonlar için hiyerarşi ve siloları aşan, iş birliği kültürünü merkeze alan yeni bir iş modeline geçme zamanı. Wemore, organizasyonunuzda işbirliği potansiyelini ortaya çıkarıyor ve merkezde işbirliği olan yeni bir kültürün inşası için sizinle birlikte çözüm üretiyor.

Çalışan Deneyimi

 Dijital devrim her organizasyonu değiştiriyor, dönüştürüyor. Organizasyonlarda bu değişime ya liderlik eder ya da direnmekle vakit kaybeder. Organizasyonel değişimin en önemli aktörleri çalışanlardır. Çalışan deneyimini iyileştirmek, memnuniyet, iş verimliliği, bağlılık getirir ve en önemlisi de çalışanların değişim aktörleri olmalarını sağlar.