KISACA WEMORE

Biz Kimiz?

Dijital Devrimin yıkıcılığını araştırma sektöründe hisseden, katılımcı paradigmaya dayalı bilim anlayışını sosyal bilimlere yaygınlaştıran ve insan merkezli tasarım felsefesini iş dünyasında uygulayan kişileriz. Bizi, iş birliği tutkumuz ve katılımcı paradigmaya bağlılığımız birleştiriyor.

Ne Yapıyoruz?

Üstün iş performansı ve inovasyon için mükemmel müşteri, kullanıcı ve çalışan deneyimlerini sizinle birlikte tasarlıyoruz. Deneyimi, fiziksel, dijital ve iletişim boyutları ile uçtan uca bütünsel bakış açısı ile ele alıyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

İnsanı ve deneyimi merkeze koyan, Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) metodolojisini kullanıyoruz. Derinlemesine anlamayı veri analitiği ile birleştiriyoruz. İnsanı dinleyerek, empati kurarak, tüm aktörleri anlayarak ve onlarla iş birliği yaparak çalışıyoruz.

NEDEN BİZ?

Amacımız

İnsan odaklı inovasyon ve işbirliği kültürünü iş dünyası ve markalar için vazgeçilmez unsur haline getirmek.

Sözümüz

İnsanı derinlemesine anlamayı veri analitiği ile birleştiren tasarımlar sunmak.

DEĞERLERİMİZ

İş Birliği Kültürü Merkezli

Müşterilerimiz, kullanıcılar, çalışanlar, akademik dünya gibi tüm aktörlerle sürekli iş birliği yapmak

Neden ve Nasıl Odaklı?

Markaları inovasyona taşıyabilecek bağlam içinde anlam üreten bilgi araçları kullanmak

Inovatif ve Iteratif Yaklaşım

Müşterilerin ürün / hizmetlerinde sürekli gelişmeyi sağlamak, yenilik aramak ve arayışı döngüsel bir süreç kültürü haline getirerek mükemmele gitmek

Somut İş Sonuçları

Müşterilerimize gözle görülür farklar ve ölçülebilir iş sonuçları yaratmak

EKİBİMİZ

Ali Levent Orhun
Deneyim Tasarımı ve Strateji
Hakan Döngel
Deneyim Tasarımı ve Strateji
Prof. Dr. A. Erkan Koca
Etnografi, Bağlamsal Görüşmeler
İnanç Sümbüloğlu
Psikodrama, Grup ve Birey çalışmaları
Prof. Dr. Murat Kasımoğlu
Yönetim Bilimleri & Strateji
Ergi Şener
Dijital Strateji / Teknoloji / İnovasyon Yönetimi
Canay Atalay
Tasarımı Gerçekleştirme, Inovasyon
Bülent Arslan
Büyük Veri & Platformlar